มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: แพรกษา (13 ก.พ. 59)

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: แพรกษา

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(13 กุมภาพันธ์ 2559)