มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: สมุทรสาคร (11 ก.พ. 59)

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม: สมุทรสาคร

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) และ Arnika ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(11 กุมภาพันธ์ 2559)