มูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด: เก็บกู้คราบน้ำมัน 1 (31 ก.ค. 56)

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด: เก็บกู้คราบน้ำมัน 1

ภาพการเก็บกู้คราบน้ำมันดิบ และสภาพชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังเหตุการน้ำมันดิบของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) รั่วไหลลงสู่อ่าวไทย

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(31 กรกฎาคม 2556)