มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม: ฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี (6 เม.ย. 56)

ลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม: ฉะเชิงเทรา - ปราจีนบุรี

ภาพการลักลอบทิ้งขยะอันตราย ขยะอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(6 เมษายน 2556)