มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ลอบทิ้งขยะอันตราย: ท่าม่วง กาญจนบุรี (18 ส.ค. 56)

ลักลอบทิ้งขยะอันตราย: ท่าม่วง กาญจนบุรี

ภาพขยะอันตรายที่ถูกนำมาลักลอบทิ้งในหลายจุดของพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ภาพโดย กานต์ ทัศนภักดิ์
(18 สิงหาคม 2556)