มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "สัมมนาเชียงรากใหญ่" (29 มี.ค. 59)

เอกสารประกอบการสัมมนาและไฟล์นำเสนอของวิทยากร: "ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน": กรณี "ศูนย์กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่" ณ ห้องประชุม 209 อาคาร The Grand ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
จัดทำและเผยแพร่โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

29 มีนาคม 2559

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัคร "ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม" ประจำปี 2559 (19 ก.ย. 58)

ดำเนินการโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ และสมาคมอาร์นิก้า สาธารณรัฐเช็ก 
สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

(ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558)

อ่านต่อ...

ทำไม “เตาเผาขยะ” จึงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย (2553)

เรียบเรียงและเผยแพร่โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

(2553)

อ่านต่อ...

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย (พฤษภาคม 2548)

ดาวัลย์ จันทรหัสดี
นนท์ พลางวัน
เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
แสงจันทร์ สีดำ
สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์

(พฤษภาคม 2548)

อ่านต่อ...