มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่


"ภัยร้าย@ปลายปล่อง" (เม.ย. 54)

หนังสือ "ภัยร้าย@ปลายปล่อง"
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2554)

อ่านต่อ...

โปสเตอร์ "ภัยร้ายที่ปลายปล่อง" (มิ.ย. 55)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(เผยแพร่ครั้งแรก: 28 มิถุนายน 2555)

อ่านต่อ...

เอกสาร "แหล่งกำเนิดมลพิษมาบตาพุด" (2552)

จัดทำโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
(2552)

อ่านต่อ...

เอกสาร "แหล่งกำเนิดมลพิษมาบตาพุด" (ฉบับภาษาพม่า)

จัดทำโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
จัดทำฉบับภาษาพม่าโดย.....

อ่านต่อ...

ผลการตรวจวัดมลพิษอากาศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (พ.ย. 52)

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
รายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)

อ่านต่อ...

อุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น ต้นแบบสู่ความรุ่งเรืองจริงหรือ? (ส.ค. 51)

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
(ตีพิมพ์ในนิตยสารโลกสีเขียว ปีที่ 17 ฉบับที่ 99 กรกฎาคม - สิงหาคม 2551)

อ่านต่อ...

มินามาตะ เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย (2550)

บทความโดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "Learning from Pollution Campaign Experiences in Japan" ตีพิมพ์ในนิตยสารโลกสีเขียว ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550 ในฐานะเรื่องเด่นประจำฉบับ
(2550)

 

 

 

 

อ่านต่อ...