มูลนิธิบูรณะนิเวศ

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย (พฤษภาคม 2548)

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

คณะนักวิจัย
ดาวัลย์ จันทรหัสดี
นนท์ พลางวัน
เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
แสงจันทร์ สีดำ
สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
 

สนับสนุนโดย
กองทุนสื่อประชาสังคมต่อต้านคอร์รัปชั่น (กองทุน สปต.)

(พฤษภาคม 2548)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร