มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สไลด์นำเสนอประกอบการแถลงผลการศึกษา "ภัยสารตะกั่วจากสีทาบ้านและการจัดการ" (21 ต.ค. 56)

สไลด์นำเสนอประกอบการแถลงผลการศึกษา
"ภัยสารตะกั่วจากสีทาบ้านและการจัดการ"

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

นำเสนอเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดโปรดคลิกที่นี่