มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สติกเกอร์ร่วมรณรงค์ "เพิกถอนตะกั่วจากสีทาบ้าน" (21 ต.ค. 56)

สติกเกอร์ร่วมรณรงค์ "เพิกถอนตะกั่วจากสีทาบ้าน"

จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ เผยแพร่ครั้งแรก 21 ตุลาคม 2556

มีทั้งหมด 4 แบบตามภาพ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
โทรศัพท์: 02-952-5061 e-mail: LeadFreeThailand@gmail.com
หรือส่งข้อความมาที่ www.facebook.com/Burananives.EARTHailand

(โปรดระบุแบบและจำนวนสติกเกอร์ที่ต้องการ)