มูลนิธิบูรณะนิเวศ

โปสเตอร์ "เด็กไทยต้องปลอดภัยจากพิษตะกั่ว" (21 ต.ค. 56)

โปสเตอร์ "เด็กไทยต้องปลอดภัยจากพิษตะกั่ว"

ขนาด A2 (42 x 59.4 ซม.) จัดทำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ

ท่านที่สนใจรับโปสเตอร์ไปเผยแพร่เพื่อร่วมรณรงค์ สามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่

มูลนิธิบูรณะนิเวศ
โทรศัพท์: 02-952-5061 e-mail: LeadFreeThailand@gmail.com
หรือส่งข้อความมาที่ www.facebook.com/Burananives.EARTHailand


ดาวน์โหลดฉบับ PDF โปรดคลิกที่นี่