มูลนิธิบูรณะนิเวศ

หนังสือ "มินามาตะ: โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ฯ" (10 ก.ย. 59)

"มินามาตะ: โศกนาฏกรรมและการต่อสู้
สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม"

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับ PDF
(180 หน้า / 200.77MB)

จัดพิมพ์เนื่องในวาระ "60 ปี ของการค้นพบโรคมินามาตะ"
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับ PDF  (180 หน้า / 200.77MB)

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก: กันยายน 2559 

จัดพิมพ์เนื่องในวาระ "60 ปี ของการค้นพบโรคมินามาตะ"
 

บรรณาธิการเล่ม: กานต์ ทัศนภักดิ์
บรรณาธิการที่ปรึกษา: เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

ผู้จัดพิมพ์: มูลนิธิบูรณะนิเวศ Ecological Alert and Recovery-Thailand (EARTH)
211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 02 952 5061 โทรสาร: 02 952 5062
E-mail: earth@EarthThailand.org Website: www.@EarthThailand.org

ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 โทรสาร 02-343-1501
Website: www.thaihealth.org

สารบัญ

คำนำ

มินามาตะ: โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

มินามาตะ: เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย
84 ปี แห่งความสูญเสีย และการต่อสู้ที่ยังไม่จบ
ชิสโสะคอร์ปอเรชั่น: ยักษ์ใหญ่แห่งอาณาจักรเคมีญี่ปุ่น

โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

บทสัมภาษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. มาซาซูมิ ฮาราดะ
โยอิจิ ทานิ
ฟูจี ซาคาโมโต
ชิโนบุ ซาคาโมโต

รำลึกถึงอาจารย์ฮาราดะ มาซาสึมิ แห่งโรคมินามาตะ

โดย ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฉบับ PDF  (180 หน้า / 200.77MB)