มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ลมพัดพาฝุ่น! ออกพื้นที่ ค่า PM 2.5 ลดลงบางแห่ง ตัวเมืองค่ายังเกินมาตรฐาน (21 มี.ค. 63)

มติชนออนไลน์ 21 มีนาคม 2563
ลมพัดพาฝุ่น! ออกพื้นที่ ค่า PM 2.5 ลดลงบางแห่ง ตัวเมืองค่ายังเกินมาตรฐาน

วันที่ 21 มีนาคม 2563 สถานการณ์ฝุ่นหมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง ในวันนี้ เริ่มคลี่คล้ายลง จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ลดลง จากเมื่อวานนี้ ที่ค่าเฉลี่ยพุ่งสูงอยู่ในระดับ 60 – 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในวันดังกล่าว พบค่าเกินมาตรฐานทั้ง 4 สถานีตรวจวัดใน ต.พระบาท อ.เมือง รวมถึง ต.บ้านดง ต.สบป้าด และ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แต่ในวันนี้ (21มี.ค.63) ค่าฝุ่นในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้ลดต่ำลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 3 สถานีใน อ.แม่เมาะ ค่าอยู่ระหว่าง 46 – 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองลำปาง ค่ายังเกินมาตรฐาน วัดได้ 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ มีลมที่พัดด้วยความเร็ว 10 -30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงได้พัดพาเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศให้ลอยออกไปจากพื้นที่ จ.ลำปาง ส่วนการเกิดไฟไหม้ป่า และในที่โล่งแจ้งใน จ.ลำปาง วันนี้ จากการรับรายงานตรวจพบจุดความร้อน หรือจุดฮอตสปอต พบว่า มีเพียง 6 จุด กระจายใน 3 อำเภอของ จ.ลำปาง เท่านั้น ซึ่งหากทางเจ้าหน้าที่เข้าควบคุม และดับได้หมด และฝุ่นหมอกควันจากจังหวัดอื่น ไม่ถูกลมพัดพา เข้ามาเติมอีก สถานการณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง ก็จะคลี่คล้ายลง