มูลนิธิบูรณะนิเวศ

คกก.วัตถุอันตราย ให้เวลา ก.เกษตรฯ 60 วันหาสารทดแทน (18 ก.ย. 62)

Thai PBS 18 กันยายน 2562
คกก.วัตถุอันตราย ให้เวลา ก.เกษตรฯ 60 วันหาสารทดแทน

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยืนยันพร้อมยกเลิกสารเคมีเกษตร ภายใต้เงื่อนไข มีสารทดแทน ไม่ส่งผลกระทบเกษตรกรทั้งราคา และความเป็นพิษ มอบกระทรวงเกษตรฯ หาสารทดแทนใน 60 วัน หลังยังร้คำตอบ พร้อมทำความเข้าใจ 4 ภาคส่วนถึงปัญหาและผลกระทบ

วันนี้ (18 ก.ย.62 )มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นั่งเป็นประธานการประชุม 

หลังการประชุมกว่า 3 ชั่วโมง นายอภิจิณ ได้แถลงมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหนังสือด่วนลงวันที่ 10 ก.ย.2562 ที่ได้รับเช้าวันนี้จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี กรณีการแก้ปัญหาสารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสร้างความเข้าใจกับ 4 ภาคส่วนคือ รัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ถึงปัญหา วิธีการ และผลกระทบ ของสารเคมีดังกล่าว รวมถึงการหาสารหรือวิธีทดแทน โดยให้เวลาดำเนินการอีก 60 วัน

โดยยืนยันว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายพร้อมยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิด คือพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขมีสารทดแทน และสารทดแทนดังกล่าวต้องไม่กระทบกับเกษตรกร ทั้งเรื่องของราคา คุณภาพ รวมถึงความเป็นพิษ หรือ มีสารตัวใหม่ที่มีพิษเช่นกัน แต่จนถึงขณะนี้กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยืนยันว่า ยังไม่มีสารทดแทนใด ๆ

ขณะที่ก่อนการประชุมกลุ่มเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ได้นำดอกไม้มาให้กำลังใจคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ยังคงมติจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพราะหากยกเลิกต้องมีสารทดแทนที่ดีกว่า

มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ขณะที่เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร เข้าพบ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มีคำตอบจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า จะประชุมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันจะมีข้อสรุปเรื่องสารทดแทน และเตรียมเสนอข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณายกเลิก

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การประชุมวันนี้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายสัดส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 5 คน รวมถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต่างส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม

ขณะที่ท่าทีของนางสาวมนัญญา ตามมาด้วยกระแสตอบรับของเครือข่ายฯ 686 องค์กร ล่าสุดยังออกมาเรียกร้อง ให้มีการลงมติโดยเปิดเผย หากมีการพิจารณาทบทวนเพื่อตอบคำถามสังคม และหวังว่าจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

แต่มีคำยืนยันจากประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายหลังการประชุมวันนี้ว่า จะไม่มีการเปิดเผยการลงมติ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ