มูลนิธิบูรณะนิเวศ

คนอีสานขอตั้ง กมธ.สอบการทำ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน (18 ก.ย. 62)

ประชาไท 18 กันยายน 2562
คนอีสานขอตั้ง กมธ.สอบการทำ EIA โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล 5 แห่งในอีสาน


คำปลาย คำแพงราช

18 ก.ย. 2562 ที่รัฐสภา เกียกกาย สิริศักดิ์ สะดวก ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน (คปน.) พร้อมกลุ่มประชาชนหลายจังหวัดในภาคอีสานเดินทางมายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร  โดยสิริศักดิ์ระบุว่า ตั้งใจเดินทางมายื่นหนังสือให้ คณะกรรมาธิการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ที่เกี่ยวข้องการโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในภาคอีสานที่มีแผนก่อสร้างทั้งหมด 29 แห่ง ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 5 แห่ง โดยทางกลุ่มต้องการให้มีการตั้งกรรมาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนกรจัดทำ EIA ของโรงงานทั้ง 5 แห่งที่ดำเนินการไปแล้ว(จ.อำนาจเจริญ , จ.ศรีษะเกษ , จ.ขอนแก่น , จ.อุดรธานี , จ.บุรีรัมย์) และเฝ้าระวังโครงการที่เหลืออยู่ต่อไปด้วย

คำปลาย คำแพงราช ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล เปิดเผยว่าพื้นที่ก่อสร้างโรงงานนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในใกล้กับชุมชน และกระบวนการจัดทำ EIA ที่ผ่านมานั้นขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการจัดทำในลักษณะที่เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดทำ EIA นั้นเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 5 กิโลเมตรที่อาจได้รับผลกระทบ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่กลับถูกกีดกั้นไม่ให้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น จึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมกับสภาผู้แทนราษฎร