มูลนิธิบูรณะนิเวศ

Global Ban on Exporting Hazardous Waste to Developing Countries Becomes Law (8 ก.ย. 62)

Basel Action Network, September 8, 2019

Global Ban on Exporting Hazardous Waste to Developing Countries Becomes Law 

หมายเหตุ: ผลจากการพยายามผลักดันของหลายๆ ฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทำให้หลายประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของเสียอันตราย และลงนามใน "อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด"  หรือ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องการลด/ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามประเทศ มีผลต่อการห้ามการเคลื่อนย้ายของเสียข้ามประเทศโดยแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาบาเซลฯ ยังมี "ข้อยกเว้น" ให้มีการค้าของเสียฯ ได้ หากว่าบริษัทผู้ส่งออกและผู้นำเข้าได้รับการอนุมัติ/ยินยอมจากภาครัฐ ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา ยังกลายเป็นเป้าหมายที่ทิ้งของเสีย/แหล่งระบายขยะจากชาติอุตสาหกรรมไม่ต่างจากอดีตที่ยังไม่เคยมีอนุสัญญาฯ นี้เท่าใดนัก  ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ รวมทั้ง BAN (ฺBasel Action Network) ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขอนุสัญญาบาเซลฯ เรียกว่า ภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล" (Basel Ban Amendment หรือ Basel Ban)ซึ่งห้ามไม่ให้มีการค้าขยะ/เคลื่อนย้ายขยะข้ามแดน โดยไม่มีข้อยกเว้นอีก 

ภายหลังจากนั้น Basel Ban หรือ "ภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล"  ก็ได้รับการลงนามจากหลายประเทศทั่วโลก  แต่ขณะเดียวกัน ชาติอุตสาหกรรมจำนวนมากก็ยังคงต่อสู้อย่างหนักเพื่อไม่ให้สัญญานี้มีผลบังคับใช้ โดยการยกเงื่อนไขว่า จำนวนประเทศที่ลงนามให้สัตยาบันนั้นยังไม่ครบสัดส่วนตามข้อตกลง ทำให้ที่ผ่านมา Basel BAN ยังคงไม่เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

การลงนามล่าสุดของประเทศโครเอเชียในครั้งนี้ จึงคือการทำให้จำนวนประเทศที่ลงนามครบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข และส่งผลให้ Basel Ban มีผลคุ้มครองทุกประเทศที่ลงนามไม่ให้กลายเป็นถังขยะโลก อันนับเป็นอีกย่างก้าวที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไทยยังคงไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน Basel Ban จึงยังไม่มีผลคุ้มครองประเทศไทย
 

Ratification by Croatia Seals Entry into Force of Basel Ban Amendment

Seattle, Washington, USA. 09 August, 2019. Croatia's 6th of September deposit of ratification of the 1995 Basel Ban Amendment has allowed this global waste dumping prohibition to finally enter into the force of international law. The Ban Amendment, adopted by the parties to the Basel Convention in 1995, prohibits, the export of hazardous wastes from member states of the European Union, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and Liechtenstein to all other countries.

 
With Croatia's ratification, a total of 97 countries have now ratified the ban and most crucially the necessary 3/4 of the parties that were present and voting in 1995. The agreement will become a new Article in the Convention and will enter into force for the 97 countries after 90 days -- December 5th, 2019.
 
The many countries and organizations, including Denmark, Sri Lanka, Indonesia, Switzerland, Greenpeace and the Basel Action Network (BAN), that helped create the Basel Ban Amendment have much to celebrate today. The agreement, called for by European and developing countries, with the strong support from environmental and human rights groups in the early 1990s -- has been hailed as a landmark agreement for global environmental justice. And, in view of the recent spate of unwanted wastes exported from North American and European countries, currently ending up in Asia and Africa, the pact is considered as relevant today as it was 30 years ago.
 
 
Market scavenger at electronic waste dump of unrepairable, unusable imported e-waste from North America and Europe. Such dumps are set ablaze routinely resulting in highly toxic air emissions. Alaba market, Lagos, Nigeria. Copyright Basel Action Network 2005.

 

 
"The most important idea ever conceived to promote environmental justice at the global level is now law," said Jim Puckett, who was worked to achieve and implement the ban for 30 years, and now directs the Basel Action Network (BAN) from Seattle. "We applaud Croatia and all of the 97 countries that have ratified the agreement to date and hope that all others will now do so at the earliest opportunity."
 
Still noticeably absent from the list of countries having ratified the ban are the United States, Canada, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia, India, Brazil, and Mexico. The US produces the most waste per-capita, but has failed to ratified the Basel Convention and has actively opposed the Ban Amendment. According to BAN, this lack of adherence to international waste trade rules has allowed unscrupulous US "recyclers" to export many hundreds of containers of hazardous electronic waste each week to developing countries for so-called recycling. This primitive recycling involves the burning, melting and chemically stripping electronic waste by desperate, unprotected workers in highly polluting operations. Also, of great concern today is the fact that the vast majority of shipping companies send their old ships, full of lead, hazardous asbestos, PCBs, and flammable gases and oils to be run up on beaches in South Asia where they create pollution, occupational disease and death due to fires and explosions.
 
 
Bangladeshi workers scrapping imported ships on the beach. Shipowners take pains to circumvent Basel Convention controls because the ships contain asbestos, heavy metals, and flammable gasses and oils, contaminating the beaches and causing death and occupational disease of the workforce. Copyright Greenpeace 2006.
 
"There can be no excuse for using the developing world as the dumping ground for the toxic effluent of the affluent," said Puckett. "With the Ban Amendment now a legal certainty, we hope the countries that have to date refused to ratify will do so and close the sad chapter of toxic colonialism done in the name of recycling."
 

 

For more information:
 
Jim Puckett, Executive Director, Basel Action Network,
phone: +1 (206) 652-5555
About Basel Action Network 

Founded in 1997, the Basel Action Network is a 501(c)3 charitable organization of the United States, based in Seattle, WA. BAN is the world's only organization focused on confronting the global environmental justice and economic inefficiency of toxic trade and its devastating impacts. Today, BAN serves as the information clearinghouse on the subject of waste trade for journalists, academics, and the general public. Through its investigations, BAN uncovered the tragedy of hazardous electronic waste dumping in developing countries. For more information, see www.BAN.org.