มูลนิธิบูรณะนิเวศ

กทม. จัดรณรงค์หยุดหมอกควันอากาศพิษในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5-7 มิ.ย.นี้ (11 พ.ค. 62)

ไทยรัฐออนไลน์ 11 พฤษภาคม 2562
จัดรณรงค์หยุดหมอกควันอากาศพิษ 5-7 มิ.ย.นี้วันสิ่งแวดล้อมโลก

กทม.ระบุควันรถต้นเหตุฝุ่นพิษ

ที่อาคารธานีนพรัตน์ กทม. 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัด กทม. กล่าวเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2019) ว่า สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อแสดงถึงวันแห่งความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างชาติทั่วโลก ซึ่งปี 2562 นี้ ได้ประกาศกรอบแนวคิดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง มลพิษทางอากาศ กทม.จึงกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เรื่องมลพิษทางอากาศ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 5-7 มิ.ย.2562 ภายใต้แนวคิด “หยุดหมอกควันอากาศพิษ เพื่อชีวิตคนกรุงเทพฯ” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และประชาชน

นางวิภารัตน์กล่าวอีกว่า ปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 สาเหตุหลักจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากรถยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล ปัจจุบันมีรถจดทะเบียนกว่า 10 ล้านคัน ในส่วนนี้เป็นรถยนต์ดีเซลประมาณ 2 ล้านคัน รองลงมาคือการเผาที่โล่ง การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องดังกล่าวแล้ว กทม.มีโครงการปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 แสนต้น ภายใน 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.62-พ.ค.63 โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ กทม.จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกตั้งแต่ปี 2550 โดยปี 2561 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมภายในหัวข้อลดการใช้พลาสติก “รักษ์โลก ลดพลาสติก” พร้อมคำขวัญ “ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้” เพื่อลดการใช้พลาสติก ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 88 องค์กร.