มูลนิธิบูรณะนิเวศ

แปรขยะพลาสติกเป็นบล็อกปูพื้น (16 พ.ค. 62)

ไทยรัฐออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2562
แปรขยะพลาสติกเป็นบล็อกปูพื้น

“ขยะพลาสติก” ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ชื่อว่ามีปริมาณขยะพลาสติกติดอันดับ 5 ของโลก ในแต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตัน

ปัญหาเหล่านี้นอกจากจะพบมากในกลุ่มครัวเรือนแล้ว ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของประเทศ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรัง จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการวิจัยการนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ด้วยการนำมาทำบล็อกปูพื้นถนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มทำการวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จ แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหาขยะ

“ล่าสุด นายพันคำ กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก เนื่องจากพื้นที่หาดอ่าวนางถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จึงได้ร่วมมือกับ ศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาดำเนินการใช้จริงในพื้นที่ อบต.อ่าวนางเป็นพื้นที่นำร่อง” ด้วยการนำเอาขยะพลาสติกมาขึ้นรูปทำเป็นบล็อกปูพื้น เพื่อนำกลับไปใช้แทนบล็อกคอนกรีต

ศ.ดร.เวชสวรรค์ เผยถึงกรรมวิธีการทำว่านำขยะพลาสติกไปย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับทรายในอัตราส่วน 1 : 3 ผ่านกรรมวิธีคั่วทรายในกระทะให้ร้อนในอุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส แล้วเทขยะพลาสติกใส่ลงไปในกระทะคนให้เข้ากัน

จากนั้นเทลงในแบบพิมพ์ใช้ค้อนตีอัดให้แน่น ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วถอดแบบบล็อกออก ก็สามารถนำไปปูพื้นถนนใช้งานได้ทันที โดยบล็อก 1 ก้อน ใช้ขยะถุงพลาสติก 100ใบบล็อก 1 ตร.ม. มี 40 ก้อน ใช้ถุงพลาสติก 4,000 ใบ

“การนำขยะพลาสติกมาทำถนนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้เป็นจำนวนมากสำหรับผู้สนใจอยากศึกษาถึงกระบวนการผลิตบล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติก สามารถติดต่อสอบถามไปได้โดยตรงที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

นอกจากจะช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกได้แล้ว ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อีกในอนาคต...!!!