มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ไฟไหม้บ่อขยะเชียงของ! ยืดเยื้อ2วันหมอกควันตลบ (22 เม.ย. 62)

แนวหน้าออนไลน์ 22 เมษายน 2562
ไฟไหม้บ่อขยะเชียงของ! ยืดเยื้อ2วันหมอกควันตลบ

22 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อทิ้งขยะ​ บ้านหัวเวียง หมู่ 1​ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยไม่ทราบสาเหตุส่งผลให้ควันคละคลุ้งเต็มพื้นที่ แม้ว่าทางอำเภอเชียงของจะประสานรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองในพื้นที่รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่และรถน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เข้ามาระดมทำการฉีดน้ำเพ่อดับไฟที่บลุกไหม้ แต่เนื่องจากบ่อขยะมีเนื้อที่กว้างกว่า 5 ไร่ และมีขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษพาสติกและกล่องโฟมทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดับไฟได้โดยง่าย​

ล่าสุดนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จึงได้ตั้งศูนย์บัญชาการดับไฟไหม้บ่อขยะขึ้นที่ฌาปณสถานบ้านหัวเวียง ซึ่งอยู่ห่างจากบ่อขยะประมาณ 300 เมตร เพื่อระดมกำลังพลและรถบรรทุกน้ำเพื่อหมุนเวียนเข้าดับไฟตลอด 24 ชั่วโมง​ โดยให้เจ้าหน้าที่สวนชุดคุมใส่ถังอ๊อกซิเจน หมุนเปลี่ยนนำกำลังเข้าไปทำการระดมฉีดน้ำ โดยใช้รถแบ็คโฮตักพลิกขยะออกมาทีละชั้น จากนั้นจะใช้รถน้ำฉีดละอองน้ำดับขยะทีละชั้น เพื่อให้สามารถดับได้โดยเร็วที่สุด​

 สำหรับบ่อขยะบ้านหัวเวียง เป็นบ่อขยะชุมชนที่รองรับปริมาณขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ โดยเแพาะในเขตเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งเป็นย่านชุมชนหนาแน่น มานานกว่า 10 ปี ซึ่งปกติจะมีไฟลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุเป็นประจำทุกปี แต่เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้ แต่ปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วสง ประกอบกับมีขยะทับถมกันหลายปีทำให้มีปริมาณมาก​ เมื่อเกิดการลุกไหม้ทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งคาดว่าอาจใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันถึงจะสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ทั้งหมดได้.