มูลนิธิบูรณะนิเวศ

นายอำเภอสมุทรสาคร รุดตรวจสอบโรงงานอลูมิเนียม แอบปล่อยน้ำเสียเข้าที่ดินชาวบ้าน-คลองสาธารณะ (25 เม.ย. 62)

มติชนออนไลน์ 25 เมษายน 2562
นายอำเภอสมุทรสาคร รุดตรวจสอบโรงงานอลูมิเนียม แอบปล่อยน้ำเสียเข้าที่ดินชาวบ้าน-คลองสาธารณะ 

ที่ ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในฐานะตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร พร้อม พันจ่าตรีปัญา สุรีย์แสง รองปลัด อบต. ร่วมกับวิศวกรโรงงาน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพัฒน์ ดอนไม้ชัย ตัวแทน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีหลังรับแจ้งว่า มีโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียออกไปในที่ชาวบ้าน และลงคลองสาธารณะ

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นอภ.เมืองสมุทรสาคร เปิดเผยว่า หลังสำรวจเป็นบริษัทผลิตอลูมิเนียม ช่วงระหว่างเข้าตรวจสอบในพื้นที่ ทางบริษัทมีการทำงานอยู่ตามปกติ ซึ่งเบื้องต้นพบมีใบอนุญาตตั้งโรงงาน(รง.4) แต่จากการสำรวจบริเวณจุดดักเขม่าควัน พบมีการใช้พัดลมดูดเข้ามาที่ถังน้ำ(ม่านน้ำ) ที่ระบบการบำบัดหมอกควัน มีการปล่อยน้ำที่ใช้ในระบบม่านน้ำออกโดยใช้ท่อปล่อยลงในผิวดินที่อยู่ข้างเคียง การต่อเติมอาคารโครงสร้างโดยไม่ได้มีการขออนุญาตจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

“ในส่วนที่ใช้ตัดโลหะอลูมิเนียม มีการระบายน้ำหล่อเย็น ไหลรวมกับเศษอลูมิเนียม(ฝุ่นผงอลูมิเนียม) ไหลลงที่ดินข้างเคียง โดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ร่องระบายน้ำฝน มีคราบน้ำมันและสิ่งปฏิกูลของกระบวนการผลิต และมีร่องรอยการตักสิ่งปฏิกูลมี่ไม่ใช้แล้วในร่องระบายน้ำออกนอกโรงงานไปในที่ดินข้างเคียง จึงเก็บผิวดินบริเวณที่ปล่อยทิ้งเพื่อไปวิเคราะห์สารอันตราย จากการตรวจสอบพื้นที่รอบแนวรั้วของโรงงาน ปรากฏว่า มีร่องรอยคราบน้ำที่ไหลออกจากรั้วโรงงานอย่างชัดเจน และร่องรอยการขุดร่องน้ำในที่ดินข้างเคียงเพื่อระบายน้ำออกลงคลองสุนัขหอน

สำหรับในส่วนของส่วนการชุบเส้นอลูมิเนียม(ชุบAnodizing) พบว่า ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ตามเงื่อนไขใบอนุญาต (ข้อ 3 ลำดับที่ 2) ของใบอนุญาตโรงงาน รง.4, นอกจากนี้ จนท.ยังพบมีการวางกองสิ่งวัสดุต่างๆ ที่ลานคอนกรีต ในสภาพไม่มีหลังคาครอบคลุม, ส่วนที่ร่องระบายน้ำ ภายในโรงงาน พบมีปล่อยน้ำลงคลองบางไผ่เตี้ย

นอภ.เมืองสมุทรสาคร เผยด้วยว่า ในส่วนของกระบวนการกำจัดกาก และตะกอนทิ้งจากกระบวนการผลิต ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ จึงได้สั่งการให้โรงงานส่งเอกสารมาตรวจสอบ หากไม่สามารถหาได้หรือไม่มีเอกสารยืนยัน ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับกระบวนการขนทิ้งกากของเสียนำออกนอกโรงงานไม่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทางนายตรวจโรงงาน ได้ทำบันทึกและแจ้งให้ทางโรงงานดำเนินการแก้ไขในส่วนที่แก้ไขได้ และในส่วนที่ผิดกฎหมาย ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้สั่งให้ระงับในส่วนที่ไม่มีระบบบำบัด ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

“สำหรับด้าน อบต.บางกระเจ้า ได้สั่งผู้ประกอบการให้นำเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างมาแสดง ตามข้อบัญญัติ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งหากไม่เป็นไปตามแบบที่ขออนุญาต หรือมีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลัง จะสั่งให้แก้ไขและรื้อถอนต่อไป”