มูลนิธิบูรณะนิเวศ

จนท.ลุยตรวจสอบบ่อขยะนาจอมเทียน หลังชาวบ้านร้องส่งกลิ่นรบกวน-รุกที่ภูเขา (25 เม.ย. 62)

แนวหน้าออนไลน์ 25 เมษายน 2562
จนท.ลุยตรวจสอบบ่อขยะนาจอมเทียน หลังชาวบ้านร้องส่งกลิ่นรบกวน-รุกที่ภูเขา 

25 เม.ย.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พันตรีเฉลิมชัย ไกรวิชา รองหัวหน้าฝ่ายงานข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้าชุดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบ่อขยะพื้นที่นาจอมเทียน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. ศราวุธ กรจิระเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้บูรณาการร่วมกัน กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ชลบุรี  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  อำเภอสัตหีบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เทศบาลนาจอมเทียน กำนันผู้ใหญ่บ้านสัตหีบ ประชุมและเข้าตรวจสอบ บริษัทเพียวซิตี้ เซอร์วิส จำกัด เลขที่181 ม.8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีการนำขยะ มาทึ้งโดยไม่มีการกำจัด ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน อีกทั้งยังมีการบุกรุกที่ภูเขา รวมไปถึงมีการแอบเอาขยะมาทึ้งบริเวณนอกบ่อทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบโดยตรง

โดยหลังจากตรวจสอบพื้นที่และประชุมร่วมกัน พบว่าผู้ประกอบการมีการปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต  และไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้พบว่ามีการขุดดินเป็นบ่อขยะไม่ได้ขออนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น  จึงให้ทำการปรับปรุงภายใน 30 วัน รวมถึงให้มีการก่อสร้างแนวรั่วกำแพงรอบพื้นที่ รวมทั้งให้มีแนวพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ  รวมถึงให้มีระบบกันซึม/แผ่นพลาสติก ในบ่อขยะเพื่อป้องกันน้ำขยะมูลฝอยปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน และให้มีการเก็บขยะมูลฝอยร่วมทั้งมาตการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอย รวมถึงกลิ่นเหม็นรบกวน พร้อมทั้งให้ไปดำเนินการขออนุญาตขุดดินให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ครบถ้วน ถ้าไม่ปฎิบัติตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ส่วนเรื่องรุกแนวเขาจะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการบุกรุกจริงหรือไม่อีกครั้ง  สำหรับการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เวลา 30 วัน จากนั้นจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไม่ดำเนินการตามข้อที่กำหนดไว้ก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

พันตรีเฉลิมชัย ไกรวิชา กล่าวว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ชลบุรี  ตามคำสั่งของจังหวัดชลบุรี ตามที่จังหวัดชลบุรีโดยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร  ขอให้เข้าตรวจสอบบ่อขยะพื้นที่นาจอมเทียน ได้มีการนำขยะ มาทึ้งโดยไม่มีการกำจัดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน อีกทั้งยังมีการบุกรุกที่ภูเขาแล้ว มีการแอบเอาขยะมาทึ้งบริเวณนอกบ่อทำให้ชาวบ้านบริเวณได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบโดยตรง โดยผลการตรวจการร้องเรื่องบ่อขยะ ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน ก็ตรวจพบว่ามีบางส่วนที่ทำไม่ถูกต้องก็ให้ปรับปรุงแก้ไข โดยมีระยะเวลาให้เขาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วทีมงานเราจะลงไปมาตรวจสอบอีกครั้ง   และเรื่องร้องเรียนกลิ่นขยะ เราก็ลงมาดูว่าสิ่งไหนที่เขาทำไม่ถูกต้อง อะไรที่ผิดก็คือผิด อะไรที่ต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุง เดียวเราต้องรอผลการแก้ไขปรับปรุงของผู้ประกอบกิจการ เราให้เวลาเขาแก้ไขภายใน 30 วัน  ในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจำการเรื่องขยะที่มีการร้องเรื่องไป ส่วนเรื่องการร้องเรียนการบุกรุกแนวเขา ซึ่งเราต้องรอเอกสารโฉนดที่ดินบนพื้นที่ประกอบการของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งขณะไปตรวจสอบเจ้าของกิจการไม่อยู่ เราได้ร้องขอเอกสารไปแล้วเพื่อตรวจสอบ และจะมีการเข้าตรวจสอบอีกที่ ว่ามีการบุกรุกแนวเขาหรือป่าจริงหรือไม่  ถ้าบุกรุกเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแน่นอน ซึ่งเราจะได้ออกตรวจแนวเขาพร้อมกรมที่ดินและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพราะหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน มีหน้าที่ทวงคืนผืนป่าอยู่แล้ว ผู้ใดที่จะเอาของหลวงไปเราไม่ยอมอยู่แล้ว