มูลนิธิบูรณะนิเวศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมประเดิมเมืองพัทยา หยุดใช้สาร HCFCs (8 ก.ย. 61)

MGR Online 8 กันยายน 2561
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประเดิมเมืองพัทยา หยุดใช้สาร HCFCs

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลุกกระแสพลังคนไทย ร่วมหยุดภาวะโลกร้อน ด้วยการหยุดใช้สาร HCFCs ประเดิมพื้นที่เมืองพัทยา

วันนี้ (8 ก.ย.) ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า จ.ชลบุรี น.ส.นาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอนโซน เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) พร้อมด้วย นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเยาวชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

น.ส.นาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอนโซน กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็นวันโอโซนสากล หรือ World Ozone Day 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่นานาประเทศได้ร่วมลงนามเป็นครั้งแรกต่อ พิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2530 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามพันธกรณี ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้จัดงานวันโอโซนสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี 

ส่วนการจัดงานในปีนี้ได้มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ และเชิญชวนให้เกิดความสนใจในเรื่องการรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนของประชาชนคนไทย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs และเพื่อเป็นการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารทดแทนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยภายในกิจกรรมมีทั้งสาระความรู้ความบันเทิง การเสวนา นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสารดังกล่าวอีกด้วย