มูลนิธิบูรณะนิเวศ

จับตาพลังงานเปิดมหาดไทยเพิ่มโรงไฟฟ้าขยะ แต่มีเงื่อนไขค่าไฟต้องไม่แพง (10 ก.ย. 61)

มติชนออนไลน์ 10 กันยายน 2561
จับตาพลังงานเปิดมหาดไทยเพิ่มโรงไฟฟ้าขยะ แต่มีเงื่อนไขค่าไฟต้องไม่แพง

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้านโยบายโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นจะกำหนดในร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่(พีดีพี2018) พ.ศ. 2561-80 ให้เสร็จภายในกันยายนนี้ และจะเสนอขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ต่อไป โดยโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ของการกำจัดขยะเป็นหลัก อย่างไรก็ตามปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนจะเพิ่มจากเดิมที่กำหนดไว้ปี 2579 จำนวน 500 เมกะวัตต์ในปริมาณเท่าใดนั้น ต้องอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงหาดไทย

“วันนี้ไทยมีปัญหาขยะจำนวนมาก และวิธีกำจัดที่ดีสุดเวลานี้คือการนำมาผลิตไฟฟ้าซึ่ง เรื่องของปริมาณขยะนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้พิจารณา แต่ในส่วนของกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ดูแลว่าการรับซื้อมานั้นจะไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าให้สูงขึ้น ดังนั้นค่าไฟฟ้าที่รับซื้อจะไม่สูงไปกว่าราคาที่เคยรับซื้อรูปแบบต้นทุนแท้จริง หรือฟีดอินทารีฟ 5.78 บาทต่อหน่วยอย่างแน่นอน”นายศิริกล่าว

นายศิริกล่าวว่า แผนพีดีพีฉบับใหม่กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยคำนึงถึงการบริหารเป็นรายภูมิภาคที่มี 6 ภาคบวกกับกรุงเทพ และคำนึงถึงค่าไฟฟ้าตลอดแผนซึ่งราคาต้นทุนเฉลี่ยจะไม่ให้สูงไปกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 3.6 บาทต่อหน่วย เนื่องจากจะมีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆที่เชื่อว่าจะทำให้ค่าไฟภาพรวมลดลงได้