มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สร้าง รง. กำจัดไม่คุ้มค่า! 'พ่อเมืองน้ำดำ'เล็งสั่ง'อบจ.'ขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทำลายโรงงานทันสมัย (19 ส.ค. 61)

แนวหน้าออนไลน์ 19 สิงหาคม 2561
สร้างรง.กำจัดไม่คุ้มค่า! 'พ่อเมืองน้ำดำ'เล็งสั่ง'อบจ.'ขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทำลายโรงงานทันสมัย 

19 ส.ค.61 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 20 ส.ค.นี้ ว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ตนจะลงไปดูข้อตกลงและการประชุมของผู้ว่าฯ คนก่อนๆ ที่ผ่านมาว่าติดขัดตรงไหน เพราะที่ผ่านมามีหน่วยงานจากส่วนกลางเข้าร่วมประชุมหลายครั้งแล้ว และเห็นว่าเงียบไปก็จะตามเรื่องต่อ สิ่งไหนดำเนินการได้ก็จะเริ่มทำทันที แต่เรื่องไหนที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องติดตามทวงถามกันต่อไป

"ในเรื่องการก่อสร้างโรงงานขยะที่ชาวบ้าน จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องมานานแล้วนั้น เรื่องนี้มีการใช้เทคโนโลยีสูง เพราะไม่ใช่ขยะธรรมดาแต่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเทคโนโลยีสูงงบประมาณก็ต้องสูงตาม เท่าที่ผมจำได้และได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีกรมต่างๆ จากส่วนกลางลงมา และรับปากว่าจะเสนอของบประมาณ มาทำในส่วนนี้ แต่เท่าที่ดูการมาทำโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ มันไม่น่าจะคุ้ม น่าจะเป็นลักษณะการรวบรวมส่งไปกำจัดโรงงานที่มีความชำนาญงานเฉพาะโดยตรง" ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ กล่าว

นายไกรสร กล่าวด้วยว่า ส่วนชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกำจัดขยะนั้น เราพยายามลงไปให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องวิธีกำจัดให้ถูกวิธี ซึ่งทางสาธารณสุขก็ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพโดยรวม และเบื้องต้นตนต้องดูแลในเรื่องการกำจัดว่าจะต้องทำอย่างไร ซึ่งมีแนวทางว่าอาจจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เป็นคนรวบรวมแล้วส่งไปกำจัดโรงงานที่มีเทคโนโลยีและมีความชำนาญโดยเฉพาะนอกพื้นที่ สำหรับในพื้นที่ จะเน้นสร้างที่รองรับไม่ให้โลหะหนักต่างๆที่ปนเปื้อนเข้ามายังพื้นที่โดยรอบ อย่างไรก็ตาม อาชีพของชาวบ้านใน จ.กาฬสินธุ์ ที่คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้น เขาทำมานานแล้ว แต่ไม่ใช่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นการตระเวนรับซื้อโทรทัศน์ ตู้เย็น ของเก่าที่เสียมาคัดแยก ซึ่งการลงพื้นที่ในวันที่ 20 ส.ค.นี้ ก็จะไปรับฟังเสียงชาวบ้านและแก้ปัญหาให้ถูกต้อง ยั่งยืน ไม่ใช่หน่วยงานรัฐไปลงมือทำ แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย ไม่เอา ก็ไม่มีประโยชน์