มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มท.สั่งตรวจเข้มทั่วไทย‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ผิดกม. ขู่พบผิดฟันไม่เลี้ยง (15 ส.ค. 61)

แนวหน้าออนไลน์ 15 สิงหาคม 2561
มท.สั่งตรวจเข้มทั่วไทย‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ผิดกม. ขู่พบผิดฟันไม่เลี้ยง 

มท.สั่งตรวจเข้มทั่วไทย‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ผิดกม. ขู่พบผิดฟันไม่เลี้ยง

15 ส.ค.61 ที่กรมการปกครอง(ปค.) ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(มท.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย ว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาดังกล่าว และได้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานที่จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เช่น ตะกั่ว ปรอท คลอรีน เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ กรมการปกครอง ซึ่งมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั้งในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมสนับสนุนนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สั่งการนายอำเภอทั่วประเทศให้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านออกตรวจสอบปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการถอดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก รวมทั้งตรวจตรา และสอดส่องผู้ครอบครอง วัตถุอันตรายโดยผิดกฎหมาย 

“หากพบการกระทำความผิดให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที เช่น ประสานอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย และขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลในพื้นที่ หากพบการกระทำความผิดให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบทันที ตลอดจนให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายภาคประชาชนรับทราบช่องทางในการแจ้งเบาะแสในกรณีพบโรงงานต้องสงสัย โดยโทร.1548 และรวบรวมปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่รายงานจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป” อธิบดีกรมการปกครอง กล่าว