มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เร่งขจัดขยะทางทะเล สำรวจปีเดียว45,000ตัน (10 ก.ค. 61)

แนวหน้าออนไลน์ 10 กรกฎาคม 2561
เร่งขจัดขยะทางทะเล สำรวจปีเดียว45,000ตัน

 

“บิ๊กป้อม” ประชุมแก้ปัญหาขยะทางทะเล-ชายฝั่ง โยน ทส.เป็นเจ้าภาพประสาน 23 ผู้ว่าฯจว.ชายฝั่งทะเล ดูแล

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพล.ท.คงชีพ. ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีการหารือร่วมกันถึงการแก้ปัญหาขยะลงทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกว่า 45,000 ตัน/ปี ซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมาก โดยพล.อ. ประวิตร ได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล และกทม. รวมทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและมีส่วนร่วมกันดูแลต่อปัญหาขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล รวมทั้งการรักษาความสะอาดทางทะเลและชายฝั่งให้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งมีจำนวนมากจัดอยู่ในลำดับต้นๆของโลก

นอกจากนี้ รองนายกฯได้กำชับ ขอให้ร่วมกันพิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและรับผิดชอบร่วมกันต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีทั้งกิจกรรมในระดับพื้นที่ชุมชนและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ขณะเดียวกัน ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องติดตามและกวดขันมาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิด ละเลย อย่างจริงจัง ก่อนจะเกิดวิกฤต พร้อมกันนี้ให้พิจารณายกระดับปัญหาดังกล่าว ขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาค ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอาเซียน ปี 62