มูลนิธิบูรณะนิเวศ

"ปลัดคลัง" รับมาตรการภาษีป้องกันนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่พอแนะทุกฝ่ายแยกขยะ (27 มิ.ย. 61)

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 27 มิถุนายน 2561
ปลัดคลังรับมาตรการภาษีป้องกันนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่พอแนะทุกฝ่ายแยกขยะ 

ปลัดคลัง ยอมรับ มาตรการภาษีป้องกันนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอ แนะทุกฝ่ายแยกขยะ ร่วมบริหารจัดการ นำรีไซเคิล ช่วยลดผลกระทบระยะยาว

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก เศษโลหะ ยอมรับว่าระบบเอ็กซ์เรย์มีปัญหาในการตรวจสอบว่าเป็นสินเก่าหรือว่าสินค้าของใหม่ เพราะเอ็กซ์เรย์เห็นเพียงรูปร่างสินค้า ช่วงที่ผ่านมาจึงมีการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจำนวนมาก และหากจะเปิดทุกตู้คอนเทนเนอร์คงเป็นไปไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียเวลาให้บริการนำเข้าส่งออกสินค้าของศุลกากรและท่าเรือ การป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทะลักเข้าประเทศ จึงต้องใช้หลายมาตรการร่วมกัน จึงจะเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่คลังยังเดินหน้าศึกษาจัดเก็บภาษีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะเพิ่มภาษีสูงขนาดไหน แต่หากมีการลักลอบสำแดงเท็จแล้วปล่อยทิ้ง ยังจะมีปัญหาเรื่องจัดการของกลาง รวมไปถึงการศึกษาแนวทางเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จะให้เคลมกลับคืนกับผู้นำเข้าหรือผู้ใช้เมื่อมีการทำลายหรือบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำคัญขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายแยกขยะเปียก แห้ง ถุงพลาสติก ขยะเศษโลหะ รีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น สวีเดน ยังรับซื้อขยะจากหลายประเทศ เพื่อนำไปเผาไฟผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะขยะในประเทศเมื่อแยกแล้วยังไม่เพียงพอผลิตกระแสไฟฟ้า

ขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบห้ามโรงงานใช้เศษพลาสติก ที่มาจากการนำเข้ามาใช้ในการผลิต โดยใช้อำนาจตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 32 (2) กำหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วน ของวัตถุดิบแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบและปัจจัยหรือชนิดของพลังงานที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน โดยคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเร็วๆนี้