มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ก.อุตฯ ย้ำ "ห้ามนำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติกใช้แล้ว" พร้อมเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า (27 มิ.ย. 61)

สำนักข่าวอิศรา 27 มิถุนายน 2561
ก.อุตฯ ย้ำห้ามนำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติกใช้แล้ว พร้อมเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า 

ก.อุตฯ ย้ำห้ามนำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติกใช้แล้ว เศษโลหะผสมอย่างเด็ดขาด พร้อมเสนอ ครม. พิจารณาสัปดาห์หน้า ห้ามโรงงานใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วจากต่างประเทศ

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขสถานการณ์ซากอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกรมฯ ห้ามนำเข้าวัตถุดิบใช้แล้วจากต่างประเทศและระงับการนำเข้าจากต่างประเทศ คือ 1. ห้ามนำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนใช้แล้วมือสอง 2. ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกใช้แล้ว 3. ห้ามนำเข้าสินค้าที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ เช่น เศษโลหะผสม/สายไฟ/มอเตอร์/หม้อแปลง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และ 4.ระงับนำเข้าอุปกรณ์ใช้แล้วมือสองที่นำมาซ่อมแซม/ดัดแปลง/ปรับปรุง โดยส่งออกหรือขายภายในประเทศ ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งห้ามโรงงานใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ประกอบด้วย 1. ซากอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนใช้แล้วมือสอง 2. เศษพลาสติกใช้แล้ว และ 3. สินค้าที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ เช่น เศษโลหะผสม สายไฟ มอเตอร์ หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ เป็นต้น โดยจะบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 32 (2) ที่กำหนดแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบ โดยให้โรงงานต่าง ๆ หันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศแทน เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้มีแนวทางระงับการนำเข้าอุปกรณ์ใช้แล้วมือสอง ที่จะนำเข้ามาซ่อมแซม ดัดแปลงหรือปรับปรุง ซึ่งกำลังรวบรวมข้อมูล และนำเสนอให้คณะอนุกรรมการเพื่อการบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบให้พิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะร่วมกับกรมศุลกากรตรวจสอบทุกตู้ หากพบว่ามีการลักลอบนำเข้า หลีกเลี่ยง หรือสำแดงเท็จ จะต้องดำเนินการผลักดันซากอิเล็กทรอนิกส์กลับสู่ประเทศต้นทางทันที

นายพสุ  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกระแสข่าวที่ออกมามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมพิจารณาอนุโลมให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำเข้าขยะ 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. ซากอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นชิ้น ยังไม่มีการแกะ และ 2. เศษพลาสติกสะอาด นั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ขอยืนยันว่า ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใด