มูลนิธิบูรณะนิเวศ

จี้ สธ.เปิดข้อมูลวิจัยสมุนไพรสูตร “หมอแสง” ดีจริงหรือไม่ (20 เม.ย. 61)

MGR Online 20 เมษายน 2561
จี้ สธ.เปิดข้อมูลวิจัยสมุนไพรสูตร “หมอแสง” ดีจริงหรือไม่ 

มูลนิธิสุขภาพไทย จี้ สธ.เปิดข้อมูลวิจัย สมุนไพรสูตร “หมอแสง” ชี้ประชาชนอยากรับรู้ดีจริงหรือไม่ ย้ำรัฐเป็นคนตรวจเอง ย่อมมีสิทธิบอก ถือเป้นการคุ้มครองผู้บริโภค ลั่นดีไม่ดีก็ต้องบอก หากไม่ดีก็เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม หากดีควรส่งเสริม

ความคืบหน้ากรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วิจัยสมุนไพรสูตรหมอแสง หรือนายแสงชัย แหเลิศตระกูลชัย จ.ปราจีนบุรี แล้วเสร็จ แต่ยังไม่เปิดเผยผลว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้หรือไม่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างไร เนื่องจากต้องขอหารือผลวิจัยกับนายแสงชัย ในฐานะเจ้าของสูตรสมุนไพรและงานวิจัยก่อน

วันนี้ (20 เม.ย.) นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่าผลวิจัยเสร็จแล้ว แต่สงสัยว่าเหตุใด สธ.จึงรีรอไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และยังต้องขออนุญาตนายแสงชัยอีกด้วย ในฐานะที่ตนเป็นภาคประชาชนและมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร และการดูแลผู้บริโภค เห็นว่าเรื่องนี้หากเป็นการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานรัฐเองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ควรเร่งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไร เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย แต่หากเป็นตัวนายแสงชัยเสนอขอตรวจสมุนไพรเอง ก็เห็นว่าสมควรแล้วที่ต้องขออนุญาตก่อน

“เรื่องประสิทธิภาพสมุนไพรรักษามะเร็งของนายแสงชัย ถือเป็นประเด็นสาธารณะที่สังคมและผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากรับรู้ ผลจะออกมาดีหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ควรบอก โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสูตร เพราะอาจเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ แต่คนอยากรู้ว่าดีหรือไม่ดี หากไม่ดีไม่สามารถรักษาได้ก็เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม อีกทั้งรัฐยังถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองประชาชน การแจ้งข้อมูลเร็วก็ช่วยลดอันตรายกับคนนับพันนับหมื่น แต่หากผลออกมาดี ภาครัฐก็ควรเดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มตัว ยกย่องส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยต่อยอด เพราะถือเป็นหมอยาพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยที่ต่อยอดได้ถึงระดับ 4.0” นายวีรพงษ์กล่าว

นายวีรพงษ์กล่าวว่า ส่วนกรณีนายแสงชัยเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากสมุนไพรนี้ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยก็จะขายสูตรให้ต่างชาตินั้น มองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคลล ไม่ขอก้าวก่าย ส่วนคนไทยที่กังวลว่าต่อไปจะไม่มีสมุนไพรของนายแสงชัยให้กิน ขอให้มองหลักทางพุทธ ดูที่พฤติกรรมและการกระทำ และอยากให้นายแสงชัยในฐานะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอพื้นบ้านแล้ว คิดว่าต้องมีจริยธรรมพื้นฐาน เพราะคำว่าหมอถือเป็น 1 ใน 3 ของปูชนียบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ต้องมีจรรยาบรรณเป็นพื้นฐาน มีความเมตตา

นายวีรพงษ์กล่าวว่า สำหรับประเด็นการรับรองนายแสงชัยเป็นหมอพื้นบ้านก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มหมอพื้นบ้านและเหล่าปราชญ์ท้องถิ่นเช่นกันว่า สธ.มีการรับรองอย่างรวดเร็วในเชิงของขั้นตอน แต่ทุกคนก็ยังมองบวกถึงประสิทธิภาพ และคิดว่าก็เป็นเรื่องดี หากประชาชนจะได้รับประโยชน์ แต่ทุกอย่างจะต้องพิสูจน์ได้ และมีความปลอดภัยได้จริง