มูลนิธิบูรณะนิเวศ

กทม.รื้อคำสั่งทุกฉบับคุมเข้ม ‘ฝุ่นละออง-ไซต์ก่อสร้าง’ ลดต้นตอมลพิษ (19 เม.ย. 61)

มติชนออนไลน์ 19 เมษายน 2561
กทม.รื้อคำสั่งทุกฉบับคุมเข้ม ‘ฝุ่นละออง-ไซต์ก่อสร้าง’ ลดต้นตอมลพิษ 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการดูแลสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้สั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อม รวบรวมกิจกรรม แนวทางและมาตรการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและป้องกันปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นข้อมูลเอกสารฉบับเดียวกัน โดยให้ 50 สำนักงานเขต สำนักการโยธา และสำนักสิ่งแวดล้อม มีแนวทางดำเนินการในทิศทางเดียวกัน

“เนื่องจากที่ผ่านมา หลัง กทม.ประสบปัญหากับค่าฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน ต้องยอมรับว่ามีการกำชับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผ่านเอกสารหลายฉบับ ขณะที่บันทึกสั่งการแต่ละฉบับมีแนวทางการปฎิบัติที่แตกต่างกันออกไป ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฎิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับบันทึกสั่งการบางฉบับได้สั่งการไปนานแล้ว อาทิ บันทึกสั่งการ เรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2555 เป็นต้น ดังนั้น จึงมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมเอกสารให้เป็นโครงการหรือบันทึกสั่งการในฉบับเดียว จากนั้นให้แจ้งเวียนไปยังสำนักงานเขต และสำนักการโยธา ถือเป็นแนวทางปฎิบัติ โดยให้ยึดแนวทางดังกล่าวเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ หากเข้าไปควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือทำความสะอาดพื้นผิวจราจร และมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯได้มาก” นายจักกพันธุ์ กล่าว