มูลนิธิบูรณะนิเวศ

"กรมควบคุมมลพิษ" เก็บขยะอันตรายใน กทม. เพิ่มเกือบ 1 พันตัน (20 ม.ค. 61)

Nation TV 20 มกราคม 2561
"กรมควบคุมมลพิษ" เก็บขยะอันตรายในกทม.เพิ่มเกือบ 1 พันตัน

กรมควบคุมมลพิษ ประสบความสำเร็จ เก็บขยะของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้เกินเป้า โดยเฉพาะกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ตัน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ กล่าวถึง โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย" ในชุมชนที่ดำเนินการในปี2560 ในภาพรวมพบว่าประชาชน ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ และ ทิ้งขยะให้ตรงถังเก็บขยะทิ้งของเสียอันตราย หรือ (จุด Drop Off) ที่จัดเตรียมไว้ ประจำจุดมากขึ้น ทั้ง แบตเตอรี่มือถือ ซากโทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะปนเปื้อน กระป๋องสีเสปรย์ ซึ่งขยะอันตรายเหล่านี้ หากทิ้งรวมกับขยะทั่วไป จัดการไม่ถูกวิธี จะรั่วไหล กระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม 

ปี 2560 กรุงเทพฯ เก็บของเสียอันตราย เพิ่มขึ้น 993 ตัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายของประเทศ ในปี 2561จะขยายผลให้ครอบคุลมพื้นที่กรุงเทพฯเป็นต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ