มูลนิธิบูรณะนิเวศ

สั่งปิดโรงงาน"ปาล์ม"กระบี่ปล่อยน้ำเสียลงคลองลั่นแก้ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ (22 ม.ค. 61)

Nation TV 22 มกราคม 2561
สั่งปิดโรงงาน"ปาล์ม"กระบี่ปล่อยน้ำเสียลงคลองลั่นแก้ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

กระบี่ - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่สั่งปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มปล่อยให้ น้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง ลั่นแก้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

นางสาวเบ็ญญาทิพย์ ตันติอริยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 2 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบ เก็บตัวอย่าง น้ำ ในลำห้วย สาธารณะ หลังจากชาวบ้าน ร้องเรียนว่า มีน้ำสีดำ มีกลิ่นเหม็น ลักษณ์ คล้ายของเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัทลาภภัคดีปาล์ม จำกัด ในพื้นที่หมู่ที่ 2ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ไหลลง แหล่งน้ำสาธารณะ คลอง บางสร้านพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา อย่างต่อเนื่อง ตลอดสัปดาห์ ที่ผ่านมา ทำให้สัตว์น้ำ ปลา ตายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน กว่า 50 ครอบครัวไม่สามารถใช้น้ำในลำคลอง อุปโภคบริโภค เลี้ยงหมู เพาะเห็ด ทำการเกษตร

เจ้าหน้าที่ได้เดินสำรวจตลอดลำห้วย พบมีน้ำสีตลอดตลอดลำห้วย ระยะทางหลายกิโลเมตร จากนั้น เข้าตรวจสอบบอบำบัดน้ำเสียของโรงงาน พบว่า น้ำเสียจำนวนมาก ล้นจากบ่อบำบัดไหลลง ลำห้วย คลองสาธารณะ เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ ส่งตรวจสอบ

นางสาวเบ็ญญาทิพย์ เปิดเผยว่า พบว่า เป็นน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจริงที่ไหลลงสู่ ลำห้วย คลองสาธารณะ เป็นครั้ง ที่สอง ในรอบ 1 เดือน จึง เตรียม สั่งปิดโรงงานดังกล่าว ชั่วคราว ในวันพรุ่งนี้ 23 ม.ค.61

เพื่อ แก้ไขปัญหา ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จไม่ให้ ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อแก้ปัญหาแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบหาก ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานก็จะไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการพร้อมให้ทางโรงงานทำแผนฟื้นฟูธรรมชาติแหล่งน้ำ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลา กุ้ง