มูลนิธิบูรณะนิเวศ

พบขยะกว่า 2 ตันเกลื่อนยอด "เขาหลวง" สุโขทัย (5 ก.ย. 60)

MGR Online 5 กันยายน 2560
อนาถแท้..พบขยะกว่า 2 ตันเกลื่อนยอดเขาหลวงสุโขทัย

สุโขทัย - พบกองขยะกว่า 2 ตันเกลื่อนยอดเขาหลวงสุโขทัย อพท.จับมือภาคีเครือข่ายเดินขึ้นเขาเก็บลงมา พร้อมปลุกจิตสำนึกนักท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย, อพท.4, ททท., อุทยานแห่งชาติรามคำแหง และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บริเวณอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้

โดยนำขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 คนร่วมกันทำความดี เดินเท้าขึ้นเขาหลวงเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกนักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะ เพื่อการท่องเที่ยวอันยั่งยืนต่อไป มิใช่เพียงแค่มาเพื่อพิชิตความสูงชันบนยอดเขาหลวงสุโขทัยเท่านั้น
เนื่องจาก “เขาหลวงสุโขทัย” ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีนักท่องเที่ยวชอบการผจญภัยจำนวนมาก เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติป่าสมบูรณ์ และชมทะเลหมอกสุดงดงามบนยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร แต่ทว่าปัญหาที่ตามมาก็คือการทิ้งขยะเอาไว้บนยอดเขา ทั้งขวดน้ำดื่ม น้ำอัดลม อาหารกระป๋อง และถุงพลาสติก จนทำให้มีปริมาณขยะสะสมมากกว่า 2,000 กิโลกรัม อพท.และภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะบางส่วน พร้อมปลุกจิตสำนึกนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

“เขาหลวงสุโขทัย” มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และพบกองหินในวัฒนธรรมการมีเสาหลักในรูปแบบหินตั้งและกองหิน รวมทั้งพบขวานหินขัด จารึกสมัยสุโขทัยอ้างถึงเป็นสถานที่สถิตของเทพยดาสูงสุดของเมืองอยู่ที่ “ขพุง” หรือภูเขา และเอกสารโบราณ (จุลยุทธกาลวงศ์) ระบุเขาหลวงเป็นสถานที่พบรักของ “พระเจ้ากรุงสุโขทัย” กับ “นางนาคกุมารี” ก่อเกิดตำนาน “พระร่วงเจ้าวาจาสิทธิ์” มีคุณค่าเกี่ยวพันกับสถานที่สืบมา และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติก็สร้างชื่อ “เขาสรรพยา” เป็นของดีมีชื่อมาแต่สมัยโบราณ