มูลนิธิบูรณะนิเวศ

บ้านเอื้ออาทรชลบุรีจัด "บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" ลดปัญหาขยะ-กลิ่น (5 ก.ย. 60)

MGR Online 5 กันยายน 2560
บ้านเอื้ออาทรชลบุรี( ศรีราชา 3) จัดบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ ลดปัญหาขยะ-กลิ่น

ศูนย์ข่าวศรีราชา-บ้านเอื้ออาทรชลบุรี( ศรีราชา 3) จัดบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ หลังมีขยะเกลื่อนพื้นที่ ย้ำผู้อยู่อาศัยต้องตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

วันนี้( 5 ก.ย.) นายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรชลบุรี หลายพื้นที่ ร่วมโครงการรณรงค์พัฒนารักษาความสะอาดชุมชน (บิ๊ก คลีน นิ่ง เดย์) ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ที่ผ่านมามีปัญหาขยะในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3-4) ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการโดยประชาชนที่อยู่อาศัยมีส่วนร่วมก็จะทำให้ขยะน้อยลง เช่น การคัดแยกขยะ ,การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเอื้ออาทรต้องตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

นายสามารถ กล่าวต่อไปว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นพิเศษ และในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัย พร้อมหน่วยงานภาครัฐเข้ามีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นมีการอบรมให้ความรู้ผู้อยู่อาศัย ในการคัดแยกขยะ และไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นในการบริหารจัดการ ที่ประสบผลสำเร็จ 

โดยในวันนี้ เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต่างๆเพื่อนำไปพัฒนา โดยมีการจัดเก็บขยะ ,มีการฉีดน้ำล้างพื้นถนน และมีการฉีดน้ำอีเอ็ม ในถังขยะ เพื่อลดกลิ่นเหม็นจากถังขยะ 

ด้านนายภูมิภัทร ไพโรจน์ภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดปัญหาล้นถังขยะ และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทร (ศรีราชา 4) นั้น เนื่องจากเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาด แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังกล่าวได้ทันท่วงที โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงจัดโครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัย ,หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันทำความสะอาดและจะดำเนินการเช่นนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยศูนย์ข่าวศรีราชา-บ้านเอื้ออาทรชลบุรี( ศรีราชา 3) จัดบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ หลังมีขยะเกลื่อนพื้นที่ ย้ำผู้อยู่อาศัยต้องตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

วันนี้( 5 ก.ย.) นายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรชลบุรี หลายพื้นที่ ร่วมโครงการรณรงค์พัฒนารักษาความสะอาดชุมชน (บิ๊ก คลีน นิ่ง เดย์) ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ที่ผ่านมามีปัญหาขยะในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3-4) ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการโดยประชาชนที่อยู่อาศัยมีส่วนร่วมก็จะทำให้ขยะน้อยลง เช่น การคัดแยกขยะ ,การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเอื้ออาทรต้องตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

นายสามารถ กล่าวต่อไปว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นพิเศษ และในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัย พร้อมหน่วยงานภาครัฐเข้ามีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นมีการอบรมให้ความรู้ผู้อยู่อาศัย ในการคัดแยกขยะ และไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นในการบริหารจัดการ ที่ประสบผลสำเร็จ 

โดยในวันนี้ เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต่างๆเพื่อนำไปพัฒนา โดยมีการจัดเก็บขยะ ,มีการฉีดน้ำล้างพื้นถนน และมีการฉีดน้ำอีเอ็ม ในถังขยะ เพื่อลดกลิ่นเหม็นจากถังขยะ 

ด้านนายภูมิภัทร ไพโรจน์ภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดปัญหาล้นถังขยะ และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทร (ศรีราชา 4) นั้น เนื่องจากเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาด แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังกล่าวได้ทันท่วงที โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงจัดโครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัย ,หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันทำความสะอาดและจะดำเนินการเช่นนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วย


นายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าฯการเคหะฯเป็นประธาน


ฉีด อีเอ็มลดกลิ่นจากถังขยะ


มีการฉีดล้างพื้นถนน